Cenník 

(platný od 21.9.2020 )

                                                                                                       
- Klasická masáž (chrbát)                                                            30 min                 15 €
 
- Klasická masáž( chrbát+ šija)                                                   40 min                 20 €                       
 
- Klasická masáž (chrbát + nohy)                                                60 min                 30 €      
 
- Kombinovaná masáž                                                               60min                  30 €                      
(reflexná masáž chodidiel, chrbát, šija)
 
- Koimbinovaná masaž + bankovanie                                       60 min                 33  
 
- Celotelová masáž                                                                     90min                  40 €                      
(nohy, chrbát, ruky, šija)         
- Celotelová masáž + bankovanie                                             90 min                  43 
 
- Vákuová masáž - bankovanie                                                40min                   25 €                     
 
- Reflexná masáž chodidiel                                                       30 min                  15 €  
 
- Kozmetická lymfodrenáž tváre                                              40 min                  25 €                    
 
- Manuálna lymfodrenážna celotelová masáž                       110 min                   50 €      
 
- Čiastočná lymfodrenáž                                                           50 min                   30                                                            
 
- Masáž šije                                                                                 15 min                   12 €
 
 
 
 
 
 
- Regresná terapia  ( sedenie od 1 do 4 hodín)  50 eur