Numerológia

 
Rozmýšľala som, ako zadefinovať Numerológiu, ako takú...a napadla ma k nej takáto zjednodušená definícia:
NUMEROLÓGIA je systém zaoberajúci sa vplyvom čísiel na nás a na náš život.
 
Pôvod tohto systému nám nie je celkom známy, s určitosťou však vieme povedať, že Numerológiou sa zaoberal už grécky filozof, matematik a jeden zo zakladateľov geometrie PYTHAGORAS. Bol presvedčený o tom, že podstatou všetkých vecí je číslo, a že všetko čo existuje okolo nás je možné číselne vyjadriť.
 
Numerológia vychádza z toho, že každé číslo so svojou číselnou hodnotou, je nositeľom určitej energie, vibrácie, určitých vlastností, ktoré na nás vplývajú, či už si to uvedomujeme alebo  nie.
 
Ovplyvňujú a v širšom rámci určujú náš život, resp. nám ukazujú určité  možnosti, charakterové vlastnosti, talenty, dary, výzvy, míľniky, ktoré tvoria akési mantinely, ohraničenie našej hracej plochy, zvanej Život. 
Inými slovami, Numerológia nám načrtne určitý obraz, ale vymaľovať ho už musíme my a je len na nás, ako a akými farbami to urobíme.
 
Mne osobne Numerológia pomohla lepšie pochopiť a prijať niektoré moje vlastnosti a prejavy mojej osobnosti. Pomohla mi uvedomiť si výzvy ktorým čelím, porozumieť rôznym súvislostiam, uvedomiť si a prijať dary, ktoré mám. Ale hlavne mi pomohla lepšie spoznať a pochopiť samu seba a aj na základe tohto začať napĺňať svoje poslanie.
 
 
Ponúkam:
 
Numerologický rozbor osobnosti - odhalí rôzne charakterové vlastnosti, danosti, talenty, výzvy, problematické oblasti, rôzne súvislosti a životné cykly so svojimi témami, ktoré človeka ovplyvňujú . Pomôže nahliadnuť na život človeka  akoby zhora a uvidieť ho možno aj z inej perspektívy a v inom spektre. ( potrebný je dátum narodenia osoby ktorej sa bude rozbor robiť)
 
Numerologický rozbor vzťahu – odhalí a ukáže rôzne vzťahové súvislosti partnerov, súrodencov, priateľov, rodičov a pod. Priblíži životné cykly a ich vplyv na život dotazovaných osôb. Ukáže silné a aj problematické stránky vzťahu a tiež aj veci  ktoré si partneri navzájom zrkadlia prípadne ktoré ich spájajú alebo rozdeľujú. Pomôže lepšie porozumieť tomu druhému a jeho prejavom vo vzťahu.   ( potrebné sú dátumy narodenia a aspoň približný dátum prvého stretnutia  alebo začiatku vzťahu osôb, ktorým sa rozbor vzťahu bude robiť. )
 
Numerológia dieťata - numerológia dieťa ukáže v čom majú rodičia deťa podporovať, čo mu majú pomôcť realizovať,aby mohlo potom v dospelosti bez problémov nájsť svoje smerovanie, svoju cestu a naplno na nej využívať svoje danosti a svoj potenciál. Tiež odhalí, ako majú rodičia k dieťaťu pristupovať, na čo bude dieťa vo vzťahu k rodičom tlačiť a na čom majú rodičia vo vzťhu kdieťaťu prípdne jeden k druhému popracovať, aby sa dieťa mohlo zdravo a slobodne rozvíjať.
 
Numerologický rozbor posielam mailom formou MP3 nahrávky, ktorú tvorí minimálne 40 min. hovoreného slova.
Súbor posielam cez Uschovňa.sk, kde je možné si ho vyzdvihnúť  do dvoch týždňov od jeho odoslania.
 
Cenník:
Numerologický rozbor osobnosti – 25 eur
Numerologický rozbor vzťahu –  25 eur